Konkursy dla operatorów

Na targach eRobocze SHOW odbywa się wiele różnych maszynowych konkursów dla operatorów, w tym konkurencje z cyklu Polskiej Ligi Operatorów oraz inne, organizowane przez wystawców. Konkurencje są zaprojektowane w taki sposób, by sprawdzać szybkość i precyzję działania, ale jednocześnie położyć nacisk na przestrzeganie zasad BHP. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody od sponsorów.


Aby brać udział w konkursach należy się wcześniej zarejestrować przy pomocy formularza online. W konkurencjach mogą brać udział jedynie osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia odpowiednich rodzajów maszyn.