Kategorie

Współpraca Forest SHOW i gminy Żyraków

Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka podpisał porozumienie w sprawie współpracy z wydawnictwem Lasmedia przy organizacji Forest SHOW.

2 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie doszło do podpisania porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Żyraków Markiem Rączką, a Prezesem wydawnictwa Lasmedia, organizatorem targów, Rafałem Jajorem.

 

Porozumienie zakłada pomoc lokalnego samorządu przy organizacji targów Forest SHOW na terenie Gminy Żyraków, a dla Gminy szeroką promocję regionu wśród odwiedzających wydarzenie.

 

Targi odbywają się w różnych częściach Polski od kilkunastu lat. Forest SHOW na terenie Gminy Żyraków będzie już 19. edycją tego wydarzenia.

 

Poza Gminą Żyraków, patronat nad wydarzeniem obejmują: Polski Związek Pracodawców Leśnych oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Patronat medialny sprawują: miesięcznik Gazeta Leśna oraz portal firmylesne.pl.

 

W poprzednich edycjach prezentowanych było wiele maszyn, narzędzi i osprzętu do prac leśnych, tj. harwestery, forwardery, rębaki, skidery, przyczepy zrywkowe i kombajny do produkcji drewna kominkowego. Oferta wystawców obejmuje też opony, oleje, akcesoria i części zamienne oraz giełdę maszyn używanych.

 

Swoje stoisko zaprezentuje też Gmina Żyraków, a lokalne koło gospodyń wiejskich będzie ofertować regionalne specjały.

 

Ideą profesjonalnych imprez maszynowych organizowanych przez wydawnictwo Lasmedia jest propagowanie bezpiecznych metod pracy osób zatrudnionych w sektorze leśnym. Branża leśna zmaga się z problemem dużej wypadkowości przy pracy, co od lat znajduje odzwierciedlenie w statystykach Państwowej Inspekcji Pracy. Do poprawy bezpieczeństwa pracowników znacząco przyczynia się stosowanie nowoczesnych technologii. Dlatego organizatorzy targów Forest SHOW kładą największy nacisk na właśnie ten aspekt branży.